Works starts on Engine House

Categories: Uncategorized.

Work starts on Engine House

John Weaver Construction has commenced work on site on the Musgrave Engine House.
The schedule for the removal of the crane is the week beginning October 8th. Exciting!

Gwaith yn dechrau ar y Tŷ Injan.

Mae John Weaver Construction wedi dechrau gwaith ar safle Tŷ Injan Musgrave.
Yr amserlen ar gyfer tynnu’r craen yw’r wythnos yn dechrau ar Hydref 8fed. Cyffrous!