Volunteer meetings

Categories: Uncategorized.

Volunteer meetings

The first of several planned meetings for prospective volunteers took place on Friday 14th September. It was a positive meeting and demonstrated that there is a lot of interest in the Musgrave Engine and Crane. Watch out for further meetings.

Cyfarfodydd Gwirfoddolwyr

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o sawl cyfarfod ar gyfer darpar wirfoddolwyr ddydd Gwener 14eg Medi. Roedd yn gyfarfod cadarnhaol a ddangosodd fod llawer o ddiddordeb yn Injan a Chraen Musgrave. Cadwch olwg am ragor o gyfarfodydd.