Here comes the Musgrave Travelling Crane!

Categories: Uncategorized.

Work gets underway this week as a team of 25 local volunteers begin the first task to restore the Musgrave Travelling Crane which has not moved for 38 years. The gantry crane will be removed from the building this week, stripped down, cleaned and painted so it is usable once again for future phases of the restoration of the engine.

Dyma Graen Teithiol Musgrave yn dod!

Mae’r gwaith ar ddechrau’r wythnos hon wrth i dîm o 25 o wirfoddolwyr ddechrau ar y dasg gyntaf i adfer Craen Teithiol Musgrave sydd heb symud ers 38 o flynyddoedd. Bydd y craen nenbont yn cael ei symud o’r adeilad yr wythnos hon, ei ail baentio er mwyn gallu ei ddefnyddio unwaith eto ar gyfer camau nesaf adfer y peiriant.